Σε όλη την Ανατολική Τροιζηνία υπάρχουν μαρτυρίες ότι η περιοχή κατοικήθηκε από τα αρχαία χρόνια. Φαίνεται ότι κατοικήθηκαν χιλιάδες χρόνια πριν από την Τροιζήνα, τα Μέθανα και την Καλαυρία, γιατί αλλιώς ποιοι θα πήγαιναν να κατοικήσουν σ αυτά τα μικρά νησάκια.

Τα αρχαία λείψανα που έχουν βρεθεί στις περιοχές της Πλάκας, της Αλυκής και της Αρτίμου, τα διάφορα ευρήματα στην Αρτιμο και το Λεμονοδάσος, αλλά κυρίως τα σημαντικά ευρήματα στο Μόδι και τον Κάβο Βασίλη - Κοκορέλι της Καλαυρίας, ενισχύουν την άποψη ότι οι ακτές αυτές Κοκορέλι-Μόδι-Καραπολίτι-Σκύλλαιο, ήταν ενωμένες μεταξύ τους και αποτελούσαν ενιαία ξηρά με την Αλυκή και την Αρτιμο, αλλά μια καταβύθιση τις χώρισε.

Επίσης αρχαία ευρήματα έχουν βρεθεί στο νησάκι Σουπιά, που βρίσκεται απέναντι, στο βάθος αριστερά, από τα Βλαχαίϊκα.