Η θάλασσα της Ψήφτας “φιλοξενεί” τα αρχαία κατάλοιπα Bυθισμένης Pολιτείας των ρωμαϊκών χρόνων

Μέσα στην θάλασσα, μπροστά στην παραλία της Ψήφτας, βρίσκεται η "Βυθισμένη Πολιτεία" των Ρωμαϊκών χρόνων.

Οι αρχαιολόγοι υπολογίζουν ότι η Πολιτεία αυτή ότι είχε έως και 70.000 κατοίκους. Διακρίνονται ακόμη και σήμερα στοιχεία τοιχοποιίας και σπαράγματα ρωμαϊκών αγγείων.