Παρά το γεγονός ότι ο Γαλατάς και τα Μέθανα βρέχονται από θάλασσα, ποτέ νησιώτικηβράκα, αλλά επικράτησε η φουστανέλα για τους άνδρες και για τις γυναίκες, μάλλον φορεσιές της ηπειρωτικής χώρας, παρά νησιώτικες.

Μετά τον ερχομό του Καποδίστρια άρχισαν όλο και πιο πολλοί να φορούν ευρωπαϊκές ενδυμασίες, σε βαθμό που γύρω στα 1860, εκείνοι που φορούσαν ακόμη φουστανέλα, ήταν πολλοί λίγοι, και μάλιστα οι γεροντότεροι.

Σ' αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότι η Τροιζηνία και τα Μέθανα ήταν κοντά στην πρωτεύουσα και οι κάτοικοι του είχαν συχνή επικοινωνία με τους κατοίκους της και επομένως προσαρμόστηκαν εύκολα στα νέα ήθη.

Στα 1912 οι ενδυμασίες είχαν πλήρως εξευρωπαϊστεί, και μόνο ελάχιστοι επέμεναν σ ένα είδος φουστανέλας, κυρίως κάτοικοι της υπαίθρου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΑ
Βασίλης Κουτουζής - Γιάννης Πουλάκης