Κότα χήνα το Γενάρη και παπί τον Αλωνάρη

Χριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα, και τη Λαμπρή βρεχόμενη τα αμπέλια γεμισμένα

Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίση καλοκαίρι θα μυρίσει.

Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης

Από Μάρτη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα

Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή

Αν κάνει Μάρτης δυο νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα χαράστονε το γεωργό που έχει πολλά σπαρμένα.

Του Αη Γιώργου όξω το κρεβάτι, του Αη Δημήτριου μέσα το κρεβάτι.

Στον καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει

Αν δε λαλήσει τζίτζικας δεν είναι καλοκαίρι

Του γεωργού η δουλειά, στο αλώνι φαίνεται και πολλές άλλες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΑ
Βασίλης Κουτουζής - Γιάννης Πουλάκης