Τηλ. Κέντρο Δήμου (Γαλατάς) 22980 - 42211, 43738
Κ.Ε.Π. Γαλατά 22980 - 42100
Τηλ. Κέντρο Μεθάνων 22980 - 92324, 93080
Κ.Ε.Π. Μεθάνων 22980 - 93131
Ταχυδρομείο Μεθάνων 22980 - 92391
Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου 22980 - 22462, 23276
Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων, Πόρος 22980 - 26085
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας, Πόρος 22980 - 22202
Δασαρχείο Πόρου 22980 - 22387, 22056
Ειρηνοδικείο Πόρου 22980 - 22045
Πολεοδομία Πόρου 22980 - 23002, 24444
Υποθηκοφυλάκειο Πόρου 22980 - 25239
Λιμενικό Ταμείο Πόρου 22980 - 29120, 29121
Τελωνείο Πόρου 22980 - 22313
ΕΛΤΑ Πόρου 22980 - 22275
ΙΚΑ Πόρου 22980 - 25200
Δ.Ο.Υ. Α΄Πειραιά 213 - 2102759