Πρακτορείο Πειραιά Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού 210 - 4117341 / 4171190 / 4126528
Πρακτορείο Μεθάνων Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού 2298093054, 6970311675
Πρακτορεία Πόρου Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού 22980 24900 & 22980 23743
Πρακτορείο Πειραιάς "Ιπτάμενα Δελφίνια" 210 - 4199000
Πρακτορείο Πόρος "Ιπτάμενα Δελφίνια" 22980 - 22977, 23423